David har transformativa samtal med indiver och grupper om allt från stress, självkänsla och livsglädje,  till deras karriärer och relationer. Men oavsett vad ämnet i konversationen är  - baseras allt på vårt medfödda välmående och potential.

Med lättsamhet och omtanke guidar David människor mot djupare välbefinnande och närvaro. Syftet med samtalen är inte att individen ska få en kort boost i humör utan en djupare förståelse för hur hen själv fungerar och på så vis få tillgång till ro, välmående och sunt förnuft.

Allt arbete David gör handlar om att guida människor tillbak till sin grundinställning.

”Efter tolv år av olika psykoterapier var jag på gränsen att ge upp på att någonsin finna min stillhet. Av en slump ringde jag upp David och började arbeta med honom. Under de sista sex månaderna har jag funnit något som de där åren av terapi inte kunde ge mig. Jag hade alltid letat efter något utanför mig sjäv för att fixa mig. Det jag funnit med Davids behagliga guidning är inte bara en stillhet, jag har funnit mig själv.”